dissabte, 3 d’abril de 2010

Puzzle Jordi Palmer
D'AVUI.cat
Jordi Palmer
Subcap d'AVUI.cat
Català per a nouvinguts
Diuen les enquestes que 7 de cada 10 immigrants a Catalunya entenen el català. També diuen les enquestes que 7 de cada 10 immigrants no l’utilitzen mai, el català. Si ens hem de creure les enquestes, cosa que sempre costa, la lectura de tot plegat és que l’immigrant, aquest que anomenem nouvingut amb correcció sostenible, assoleix uns mínims de català, probablement molt mínims, que després no utilitza per gairebé res.

Cadascú deu saber, des de la seva experiència personal, quin és el grau de domini del català entre el col·lectiu immigrant, i també deu saber que aquest camp reserva moltes sorpreses per poc que es sigui una mica observador.

Així, podríem dir que l’immigrant no acostuma a girar-se d’esquena al català, cosa que ha passat sempre amb certs sectors de vellsvinguts. Però també és cert que el català els serveix per ben poc en una societat en què el castellà manté un predomini social esclafador. Només cal veure quina és la llengua que aprenen aquests nouvinguts en primer lloc per entendre quina és la llengua que els és més necessària.

Catalunya és un país oficialment bilingüe però socialment diglòssic, i aquesta és una de les primeres lliçons que aprèn l’immigrant. Ara, si volem tombar la truita, cal tenir-los ben presents.