dissabte, 12 de febrer de 2011

1903 i encara estam igual

Del partit Social Demòcrata Obrer rus

8-Dret de la població a rebre instrucció en la llengua materna, garantit per la creació d'escoles amb aquest fi a compte de l'Estat i dels òrgans autonòmics; dret de tots els ciutadans a emprar la llengua materna en les reunions; ús de l'idioma matern, al costat de la llengua oficial de l'Estat, en totes les institucions locals i estatals.

9-Dret a l'autodeterminació de totes les nacions que formen l'Estat.