divendres, 13 de novembre de 2009

DILETANTS?

Un tovalló de paper, i no és un anunci d'una marca de cerveses. Els llibres s'apunten en un torcaboques quan no hi ha res més a mà i la importància del coneixement és massa aclaparadora com per confiar-la a una memòria esquiva. Després, en altres llocs, en altres nits, els llibres omplen, amb tinta de ploma, una fulla d'una llibreta Moleskine. En el fons, tots aspiram a ser uns diletants i ens quedam, amb sort, en aprenents de poeta. A fora del Lletraferit una dona demana almoïna amb uns peus descalços i negríssims com la nit.